Sídlo

TOPZONE, s.r.o.

F. Kazinczyho 1257
925 21  Sládkovičovo

Infolinka

od 9:00 do 17:00

+421 (0) 94 TOPZONE
+421 (0) 948 679 663

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č.: 17501/T.